Huang Qi Cream

Out of stock

Net weight: 60 grams

 

Bu Yang Huan Wu Tang Tea

$18/bag

Net weight: 150 grams/ bag, 30 teabags

*Preorder

 

Xiao Yao San Herbal Tea

$17 / bag

Net weight: 150 grams / bag, 30 teabags

*Backorder

 

Microgard

$68/6 vials

Net weight: 19 grams / vial

*Backorder

 

Microgard Plus

$68/6 vials

Net weight: 18 grams / vial

*Backorder

 

Shangri-la Tibetan Foot Soaks

$55 / bag

Net weight: 500 grams / bag, 100 teabags

 

Wind Tea (Xiao Chai Hu + San Ren Tang)

$18/bag

Net weight: 150 grams/bag, 30 teabags

*Backorder